کتاب شیدای بوسه که توسط حامد احمدی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای چهل و هشت صفحه می باشد.کتاب فوق درمورد زن و شوهری می باشد که با هم حرف می زنند و شوهر از زمان دبیرستان خود برای همسرش تعریف می کند. یه زمانی بود که وایمیستاد بغل خیابون و شربت سینه به فروش می رساند. اینکه گفتی شربت سینه می فروخت به چه معناست.نمی خوای بیای کنارم بنشینی. آخر چه وقت کارت تمام می شود .تو که تمام وقت داخل آشپزخانه هستی. خوبه که ما تنها یه بچه داریم. پس از آن که بشقاب ها را داخل کابینت قرار داد کمرش را بالا آورد و دستاهایش را به اطراف باز نمود که اگر بشود قلنج کمرش را بشکاند و در کابینت را چفت نمود. خودت تو هم که زمان گیر آووردی. خوب الان دیگه می توانی تعریف کنی. دیگر گوشم با توست. اما همچنان باز کار خودش را انجام داد. همسرش صحبتی نکرد. یک دقیقه ای از زمان سپری شد. خوب برای چه صحبت نمی کنی.چرا چیزی نمی گویی. داشتی یه چیزی تعریف می کردی . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شیدای بوسه تماس بگیرید.

 

دانلود کتاب شیدای بوسه