کتاب راکاناک رالین که توسط معین منصوری فرد نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سیصد و هفتاد و هفت صفحه می باشد. این نوشته به طور کامل یک اثر تخیلی می باشد و همه ی شخصیت های داخل آن و نامهای افراد و مکان‌ها و رویدادها و حوادث انجام شده برگرفته از اندیشه و خیالات نگارنده می باشد و به هیچ وجه وجود خارجی نداشته و ندارد. هر صورت تشابه شخصیت ها و اماکن و رویدادها به حقیقت بسیار تصادفی بوده و واقعی نمی باشند. همه ی کوشش و تلاش نگارنده از به وجود آوردن این نوشته این می باشد که تا رمان و قصه خود را نزدیک به واقعیت تعریف کند و به هیچ وجه منظور دیگری نداشته است. همه ی جنبه‌های قصه بی هیچ منظوری گفته شده اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راکاناک رالین تماس بگیرید.

 

دانلود کتاب راکاناک رالین