کتاب این سوی تلهای شن که توسط جمال میرصادقی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و هجده صفحه می باشد. نمونه ای از نوشته های کوتاه که اثری از جمال میرصادقی نگارنده ی معروف ایرانیست می باشد.او تحصیل کرده در دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران بوده و تا حال به اندازه ی چهل و سه جلد نوشته و قصه و رمان بلند و نقد ادبی و مقاله از او به انتشار رسیده است .این داستان در سال هزار و سیصد و پنجاه و دو نگاشته شده می باشد .جمال میرصادقی در نوزده اردیبهشت هزار و سیصد و دوازده خورشیدی داخل تهران متولد شده است. جمال میرصادقی شغلهای بسیار مختلفی داشته‌ و از جمله کارگری و معلمی و کتابدار دانشسرای تربیت معلم و مسوول اسناد کهن در سازمان اسناد ملی ایران و مدرس دانشگاه در رشته ادبیات و ادبیات داستانی می توان نام برد. در زمان طولانی کار نگارندگی نوشته های کوتاه و بلند زیاد و ده اثر نوشته‌ می باشد.که بعضی از آن‌ها به زبان‌های گوناگونی برگردانده شده است . برای خرید کتاب این سوی تلهای شن به لینک فوق مراجعه نمایید.

دانلود کتاب این سوی تلهای شن