کتاب مهره مار که توسط محمود اعتمادزاده نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و نود و سه صفحه می باشد. نمونه های جمع آوری شده ی زیبا از اثرهای کوتاه و شیرین و خواندنی که نوشته ی محمود اعتمادزاده بوده است. محمود اعتمادزاده یا همان م.ا.به آذین یکی از فعالان سیاسی می باشد که همچنان نگارنده و ترجمه گر سرشناس و مشهور معاصر ایرانی بوده است. معروفیت او از دوران ریاست کانون نگارنده ها شروع شده است. به‌آذین کارهای انجام شده ی بسیار ادبی خود را از سال هزار و سیصد و بیست با اثر دورانی که قهرمان مجروح دوران جنگ بود و با به چاپ رساندن داستان‌های کوتاه خود شروع نمود .او نگاشته ها و رمان های کوتاه زیادتری در مسیر و طی سالهای بعد به رشته تصنیف و نگارش درآورد و با برگرداندن و ترجمه کردن آثار بالزاک و شولوخوف و نوشتن یادگاریها و تجربیات خود از زندان‌های دهه هزار و سیصد و پنجاه به زندگی ادبی خویش ادامه داد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مهره مار تماس بگیرید.

دانلود کتاب مهره مار