کتاب داستان پرواز که توسط حامد حاصلی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای چهل و هشت صفحه می باشد. این اثر درمورد سرگذشت زندگی آدمی می باشد که فکر می کرد هیچ چیزی نیست.نوشته ی فوق یک رمان کوتاه درباره ی زندگی یک انسان است. من به هیچ وجه او را نشناخته ام اما در چیزی اطمینان کامل دارم و آن این می باشد که او دوستدار و علاقه مند یک اسم است. اما آن اسم را اصلا نمی شناسد. هر شخصی به سادگی شرح و موضوع این داستان را میفهمد ولی آدم مهم و اصلی قصه آن را نمی شناسد. آیا تا به امروز با خود اندیشیده اید که انجام شدن و قرار گرفتن در هر موقعیتی هیچ وقت محال نمی باشد.و حتی خود شما هم قادر هستید که در هر موقعیتی که فکر می نمایید قرار گیرید. این رمان شامل تخیل انسانی همانند شما می باشد. پس بخواهید و بیایید که تخیلات خویش را از هم دور نکنیم و آن را در اختیار یکدیگر قرار دهیم . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان پرواز تماس بگیرید.

دانلود کتاب داستان پرواز