کتاب تولد که توسط اسماعیل فصیح نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هشت صفحه می باشد. این اثر نوشته ی کوتاهی از کتاب ع‍ق‍د و داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دی‍گ‍ر می باشد.اسماعیل فصیح رمان نویس و ترجمه گر ایرانی بوده است. داستانهای شراب خام و داستان جاوید و ثریا در اغما و درد سیاوش از مهم‌ترین نوشته های او به حساب می آیند. فصیح با آغاز جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق بازنشسته شده و پس از آن داستانهای ثریا در اغما و درد سیاوش و زمستان شصت و دو را به انتشار رسانده است. داستانهای فرار فروهر و باده‌ی کهن و اسیر زمان و پناه بر حافظ و کشته‌ عشق و اثرهای بسیار دیگری وجود دارد که به انتشار رسیده از اسماعیل فصیح می باشند. تنها نوشته ی چاپ نشده‌ی فصیح زندگی‌نامه‌ی خودش بود که در زمان بیماری و ققبل از فوتش تلاش کرد آن را کامل نماید. پس از فوت شدن نگارنده در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت خانواده‌اش این زندگی‌نامه را با اسم زندگی من واسه ی منتشر شدن به نشر پیکان دادند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تولد تماس بگیرید.

دانلود کتاب تولد