دانلود کتاب صندوقچه اسرار اثر محمدعلی جمال زاده 

کتاب صندوقچه اسرار که توسط محمدعلی جمال زاده نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و هشتاد و شش صفحه می باشد.

کتاب صندوقچه اسرار محمدعلی جمال زاده کتابی دو جلدی می باشد که در مقدمه اثر گفته است که سال به دنیا آمدنم را خواسته‌اید.علاقه مندان آن را از جمله ی رازهای نگفته دانسته اند اما واقعیت آن می باشد که بر خویش هم مجهول است. اما اعتقاد دارم تاریخ مرگم واضح تر از تاریخ متولد شدنم خواهد بود و شاید پاداش آشنا شدن من با قلم و قرطاس این باشد.

این جمله ای می باشد که محمد علی جمالزاده بزرگ داستان نگاری ایران نگاشته است.

به این سبب ترتیب اگرچه روز به دنیا آمدن او حتی برخودش مشخص نمی باشد .ولی او در هفده آبانماه هزار و سیصد و هفتاد و شش از دنیا رفت.

بعد از فوت او بیست و شش هزار برگ از نامه‌ها و مطالب نوشته شده و تصاویر او داخل خانه‌اش به سازمان اسناد ملی واگذار شده است. ولی در این سال ها هیچ ورقی از نگاشته های او به چاپ نرسید.

تا برگ دیگری از سرگذشت او را آشکار کند . سید محمدعلی جمال‌زاده بیست و سه دی هزار و دویست و هفتاد و چهار داخل اصفهان متولد شده بود و هفده آبان هزار و سیصد و هفتاد و شش در ژنو از دنیا رفت.او یکی از نویسندگان و مترجمان معاصر ایرانی می باشد

.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صندوقچه اسرار اینجا کلیک نمایید

 

 

دانلود کتاب صندوقچه اسرار جلد اول

دانلود کتاب صندوقچه اسرار جلد دوم