کتاب نورآباد دهکده من که توسط ناصر ایرانی نوشته شده با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و هفت صفحه می باشد. نگارنده مشهور ناصر ایرانی که یکی از مترجمان و داستان نگاران معروف می باشد رمان و نمایشنامه های بسیاری از نوشته هایش به دست دفتر نشر فرهنگ اسلامی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توسط انتشارات سروش به چاپ رسانده است.اثرهایی چون زنده باد مرگ و ای‍ن‍ک‌ خ‍ورش‍ی‍د و دی‍داری‌ از ج‍ب‍ه‍ه‌ ع‍ش‍ق‌ و خ‍ون و راه بی کناره و عروج از نوشته های داستانی این نگارنده درمورد پیروزی انقلاب و سال های دفاع مقدس است. هم اکنون او نمونه جمع آوری شده ای با عنوان سه منظومه جلد دوم و سوم و کتاب زنده باد مرگ و آتش و دود و تبعید و بازگشت را نگاشته و به دفعات مورد دیدن و بازنویسی انجام داده است. این نمونه و اثر اع‍ت‍راف‍ات‌ گ‍رگ‌ ت‍ن‍ه‍ا و س‍رگ‍ذشت ‌ن‍ام‍ه ن‍اص‍ر از دیگر نوشته های جالب او می باشد.  برای خرید کتاب نورآباد دهکده من به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب نورآباد دهکده من