کتاب پتروف فداکار که توسط مجتبی ورشاوی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دوازده صفحه می باشد.تنش میان قدرتمندان شرق وغرب به حداقل خویش رسیده بود و نظامیهای هر دو طرف در صورت آماده باش نظامی قرار گرفتند. در یک شب بسیار سرد در بیست و شش سپتامبر سال هزار و نهصد و هشتاد و سه استانیسلاو یوگرافوویچ پتروف که یکی از سرهنگهای دوم قوه های موشکی استراتژیک سر کار خود بود.او به جای همکار خود که به دلایلی نتوانسته بود به مکان کار خود برود کار می کرد و آسمان شوروی را می گشت.اندکی از شب گذشته بود که پتروف اخطاری از یک کامپیوتر گرفت .یک موشک اتمی از سمت آمریکا پرتاب شد و مکانی که می خواست برود مسکو بود.پروتکل نظامی از قبل توصیف گشته بود و روس ها در اینطور شرایطی که تمام سلاح های اتمی واسه ی انجام یک ضد حمله به طور بسیار برق آسا و آنی به کار افتاده و بعد از آن به مقامهای نظامی و سیاسی خبر داده شود. صدای آجیرها داخل پناهگاه که پتروف در آنجا حضور داشت به گوشها می رسید و نورهایی به رنگ قرمز به موجب شناسایی کردن موشک اتمی آمریکایی به موجب ماهواره های روسی تمام جا روشن شده بودند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پتروف فداکار تماس بگیرید.

دانلود کتاب پتروف فداکار