کتاب پیام آور لال که توسط مسعود خیام نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و نود و پنج صفحه می باشد.نگارنده در پیام‌آور لال قصه ی سرگذشت آدم امروز را تعریف می نماید.دلاور قصه هیچ شخصیت بخصوصی نمی باشد و مطالعه کننده در این داستان نو با آدم عام رو به روست. شاید بشود که گفت دلاور داستان خود مطالعه کننده می باشد. بر این پایه و اساس که داستان با صحبت بین کسی که اثر را می خواند و داستانگو آغاز می‌شود. کتاب به هیچ مکان به خصوص و به هیچ وقت و دوران مشخص شده ای اشاره خاصی ندارد. در حقیقت مکان آن تمامی مکانها و زمان آن تمام وقت می باشد. نوشته در دو حال و احوال ریزنگری و بزرگ نگری در مسیر و جریان است. در داخل تن آدم با سلول‌های دلاور و شجاع ولی بسیار ریز و در رویه ی عادی با تفکر درمورد زندگی آدمی روبرو هستیم. صحبت ها مختصری درمورد مقولات اساسی عشق و هنر و اقتصاد و سیاست علم و دین می باشد.در هر گوشه از داستان اتفاقات بنیادین صورت می گیرد. طرح و توطئه این داستان جاری است با این معنی و مفهوم که برحسب مورد تغییر انجام می‌گیرد. برای خرید کتاب پیام آور لال به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب پیام آور لال