کتاب قصه دوستی که توسط قدمعلی سرامی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای بیست و شش صفحه می باشد.که نقاش اثر فوق نسرین خسروی است. این نوشته ی نقش پرداز و رنگی داستان دو لاك‌پشت تنها می باشد كه با نتیجه ای بسیار زیبا با انگشتان دست برای كودكان گروه سنی الف اجرا شده است. نوشته ی فوق درمورد آقا و خانم لاكپشتی است كه از تنهایی بسیار رنجور و خسته شده می باشند و واسه ی پیدا نمودن یك یار و دوست به بالای یك قله رفته و در هنگامی که به بالای تپه رسیده قبل از نگاه کردن به همدیگر از صدای پای هم ترسیده و سریعا در لاک خویش می‌روند. ولی بعد از گذشت زمانی و در آخر همدیگر را دیده و از تنها بودن نجات پیدا می کنند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قصه دوستی تماس بگیرید.

دانلود کتاب قصه دوستی