کتاب گلهایی که در جهنم میروید که توسط محمد مسعود نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و سی و چهار صفحه می باشد. شخص مهم و اساسی داستان یک آزادمنش می باشد که به دنبال هرج و مرج می باشد که بعد از به آخر رسیدن درسش داخل اروپا به ایران بر می گردد. ولی خفگی و نادانی وجود داشته بر جوامع را تحمل نمی کند و خویش را از بین می برد و می کشد. آقای جلیل مرد اروپایی مآبی می باشد که به موجب تعبیر نوگرایی و نوآوری به قهرمان اثر درس آزادگی می‌دهد. در حقیقت محمد مسعود داخل این داستان اسارت و حبس و بند حاکم بر شرق را با آزادی‌های رایج و جاری در غرب تطبیق می نماید و به صورت کامل عرب را ترجیح داده است. او شلی از جهنمی که ایران اسم داشته را رسم می نماید و آوایی تند و سبکی ناتورالیستی و اخلاق و حال و احوال آدم‌ها و دیکتاتوری و اوهام را به باد اعتراض و عیب جویی می‌گیرد. او به گل‌‌هایی مانند د اشاره داشته که در دوزخی که صاحب آن رضا شاه است از خون و سختی مردم تغذیه می نماید و بسیار سریع از بین می رود . برای خرید کتاب گلهایی که در جهنم میروید به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب گلهایی که در جهنم میروید