کتاب اسم نمی خواهد که توسط محمود کیانوش نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و نود و سه صفحه می باشد.نویسنده فعال محمود کیانوش در دوازده شهریور هزار و سیصد و سیزده داخل شهر مشهد به دنیا آمد . اول واسه ی یادگیری قرآن به یکی از مکاتب فرستاده شد و پس از مدتی برای آموزش دیدن به مدرسه رفت. او در سن دوازده سالگی بود که خانواده وی به تهران سفر نمودند تا در آنجا زندگی کنند. داخل تهران پس از سپری کردن اوّل دبیرستان به دانشسرای مقدّماتی فرستاده شد و بعد از دو سال دبیر شد.او پس از گذشت پنج و پانزده سال خدمتش داخل وزارت آموزش و پرورش و وزارت اقتصاد و سازمان امور اداری کشور با استفاده کردن از فرصت بازنشستگی با بیست سال زمینه خدمات گسترده در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه خود را بازنشسته گشت. او با همسر خویش پری منصوری که یکی از مترجمان و نویسنده های معروف بود و دو بچه ی خود به اسم کاوه و کتایون به لندن سفر نمودند.و داخل انگلستان به زندگی خویش ادامه داد و اقامت آنجا را گرفت.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اسم نمی خواهد تماس بگیرید.

دانلود کتاب اسم نمی خواهد