کتاب سگ ها که توسط مهشید امیرشاهی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دوازده صفحه می باشد. منزل داخل محله ای بسیار دور مانده از شهر و پرت در شمیران واقع شده بود . هر چند که آدرس خیلی بلندی با توضیحات و شرح کامل مکان در دستمان بود و واقف بر این بودیم که میدان نام جد بزرگ صاحبخانه و خیابانی که وجود داشت اسم پدر بزرگ او و کوچه تخلص پدرش را داشته زمان زیادی از وقتمان برای پیدا کردن مکان مورد نظرمان مصرف گشت. این نامها با تجمل به گوش کسی نرسیده بود و به اجبار از همه ی عطاری ها و سوپر مارکت های موجود در آن حوالی و مکان راهنمایی بخواهیم . در آخر و سر انجام با هر سختی که بود موفق به پیدا کردن شدیم.خدمتکار بسیار با ادبی در را به روی ما باز نهاد و به ما خوش آمد گفت .از مسیری که پر از وسایل قدیمی و کهنه بود گذر کردیم و به اتاقی رسیدم که داخل آن یک مهتابی بزرگ قرار داشت.وسایل موجود در داخل اتاق هم به طور تقریبی کهنه و از کار افتاده بود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سگ ها تماس بگیرید.

 

دانلود کتاب سگ ها