کتاب مثل چشمهای بابا که توسط راضیه دهقان سلماسی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای بیست و هشت صفحه می باشد. اثر زیبای مثل چشمهای بابا واسه ی بچه هایی با گروه سنی د نگاشته شده است.بابا واسه ی من یک پرنده نقاشی کشید که نامش گنجشک بود. نوک پرنده به سینه اش چسبیده بود و چشمهای او بر روی بالهایش می باشند. دلم واسه ی پدر می سوزد و اشک می ریزم. بابا حتی قادر بر کشیدن یک گنجشک نیست. او مدت بسیار زیادی است که چشمهایش دیگر نمی بیند .چشمهای بابا تمام وقت باز است.چه هنگامی که شب می باشد و چه روز. او یک عینک سیاه رنگ بر چشمانش دارد که من آن را هیچوقت دوست ندارم.دیروز پدر همانند قناری زیبایم بیمار شده بود و امروز تب شدیدی کرده است. چندین عدد از دوستان پدر می خواهند پیش او آیند و او را به مطلب دکتر ببرند . ولی شب که به خواب فرو می روم خوابی می بینم که پدر داخل یک باغ بزرگ و سبز است که پر از صدای پرنده می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مثل چشمهای بابا تماس بگیرید.

دانلود کتاب مثل چشمهای بابا