دانلود کتاب کوتاه کوراوغلو که توسط علیرضا ذیحق نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است. کتاب حماسی کوراغلو نا پیدا کرانه‌ای به سمت و طرف نور و روشنی می باشد و نغمه گر ستیزی ابدی با ستم و ظلمت در افق‌های گلگون غروب کوهساران جهانی که افسانه‌هایش همچنان با صبر فراوان و ابهت زیاد همانند خاک تشنه و خواب سبز آرام و نم‌های بهاری را چشم به راه هستند. کوراوغلو اسمش روشن می باشد و در ذهن و فکرش حریری از خاطرات در سیلاب جور و ستمی که با اشک بی‌پناهان به رنگ ارغوان در آمده است. او پایدار کوه استواری را می‌ماند که صاعقه ی سرنوشت را صبورانه بر کول او می کشاند و گوهر پیکار را در شکم پرخروش چشمه‌های موج داشته اش درخشش داده و به شفاف و زلالی رودهای احساس و هستی جاری می کند. به درستی که راز و نمادهای قصه های کوراغلو و ابریشمی تار و پود نرمی و نارنیم و ملیح و تصرف اوج دامنه ی خلاقیت تباری که سده‌هایی قبل از این ترانه خوان درستی ها و کمالها بودند. کوراوغلو خونباریش چشمان پدر را که ایلخچی خان بود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کوتاه کوراوغلو تماس بگیرید.

دانلود کتاب کوتاه کوراوغلو