کتاب صدای پای عزرائیل که توسط ابوالقاسم حالت نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و هفتاد و هشت صفحه می باشد.ابوالقاسم حالت با شهرت ابوالعینک یکی از شاعران و مترجمان و طنزپردازان معروف ایرانی می باشد. او سراینده ی سرود پاینده بادا ایران که نخستین سرود ملی کشور ایران پس از انقلاب بوده می باشد .ابوالقاسم حالت پژوهنده های با قدرت و فعال معاصر در سال هزار و دویست و نود و هشت داخل تهران متولد شده است. او بعد از درس های مقدماتی و متوسطه به کار کردن در شرکت ملی نفت ایران پذیرفته شد و تا دوران بازنشستگی به دادن خدماتی به این سازمان بود. ابوالقاسم حالت هنگامی که بسیار جوان بود زبان‌های عربی و انگلیسی و فرانسه را یادگیری کرده بود.و از سال هزار و سیصد و چهارده هجری شمسی به سرودن شعر روی آورد و به خواندن و سراییدن شعر در شکل کهن و سفرنامه نگاری اراده نمود.او از سال هزار و سیصد و هفده همکاری خود را با مجله مشهور فکاهی توفیق شروع کرد . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صدای پای عزرائیل تماس بگیرید.

دانلود کتاب صدای پای عزرائیل