کتاب زیبا که توسط محمد حجازی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای چهارصد و پنجاه و چهار صفحه می باشد. زیبا داستانی می باشد که به دست نویسنده ی سرشناس محمد حجازی نگارنده ی ایرانی نگاشته شده است. این داستان در سال هزار و سیصد و دوازده به چاپ رسیده است. قصه ی زیبا درباره ی اعترافات و فاش نمودن فسادهای اداری می باشد. قصه در مورد زندگی و اعمال طلبه‌ای جوان به اسم حسین پرداخته است که به شهر سفر نموده و در راه سرنوشت و زندگی خویش با زنی خود فروش و بی عصمت به اسم زیبا آشنا شده است . حسین تلاش می کند به رتبه های بسیار بالای پرهیزگاری و تقدس دست پیدا کند ولی با آشنا شدن با زیبا او را به شخصیت و فرد دل داده ی بزرگ و زمینی تغییر پیدا می نماید. در آخر این طلبه جوان جامه ی آخوندی و روحانیت را از بدنش در می آورد و با لباس غربی به پشت میز اداره می‌نشیند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زیبا تماس بگیرید.

دانلود کتاب زیبا