دانلود کتاب جن نامه اثر هوشنگ گلشیری

کتاب جن نامه که توسط هوشنگ گلشیری نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای چهارصد و هفتاد و چهار صفحه می باشد. کتاب جِن‌نامه اسم داستانی می باشد که نویسنده ی معروف و سرشناس هوشنگ گلشیری نگاشته است. این داستان در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش از سمت انتشارات باران داخل سوئد به چاپ رسیده است. گلشیری این کتاب را بیست و پنج مهر ماه هزار و سیصد و شصت و سه داخل تهران شروع کرد و سه‌شنبه شش آبان هزار و سیصد و هفتاد و شش در آلمان به اتمام رساند و تمام کرد.با این معنی و مفهوم که نگاشتن آن سیزده سال طول کشید .اثر جن‌نامه داخل پنج مجلس تنظیم گشته و هر مجلس مختص به شرح و زمینه ای خاص است. موضوعات کتاب درمورد مسائل سیاسی زمان حاکمیت پهلوی می باشد. برای خرید کتاب جن نامه به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب جن نامه