کتاب امام زاده بی چلچراخ که توسط مسعود بهنود نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای تعداد صفحات محدودی می باشد.آقای مسعود بهنود یکی از نگارنده ها و روزنامه‌نگاران مشهور و بازیگر و فیلمساز سرشناس ایرانی می باشد. او کار و عملیات خویش را با عنوان روزنامه‌نگار از سال هزار و سیصد و چهل و دو آغاز نمود و اثرهایی در خصوص سیاست و تاریخ معاصر ایران نوشته است . آقای بهنود با لقب روزنامه‌نگار در روزنامه‌های از هم تفاوت داشته ای از جمله آیندگان و تهران نقش پرداز کارهای فراوانی انجام داده است. او زیادتر از بیست روزنامه و مجله را پایه گذاری کرده که هیچ کدام یک از آن‌ها در این حال چاپ نشده اند. یکی از فیلم‌های او می شود به حاضر بودن او به عنوان بازیگر و نگارنده داخل فیلم خانه عنکبوت اشاره داشت.بهنود از سال هزار و سیصد و هشتاد و یک تا الان داخل لندن زندگی می نموده است. و بعد از تشکیل دادن شبکه تلوزیونی بی‌بی‌سی قسمت فارسی با این شبکه کار کرده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب امام زاده بی چلچراخ تماس بگیرید.

دانلود کتاب امام زاده بی چلچراخ