دانلود خاطرات آذربایجان که توسط علی یزدانی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و شصت و یک صفحه می باشد. نگاشتن این خاطره ها را از دوران سربازی آغاز نموده ام.ایامی که بیکار بودم و بطالت سپری می شد را در داخل بیابان حوالی اهواز به نگاشتن و تصنیف مطالب جمع گشته در اندیشه و فکرم از بهمن سال هزار و سیصد هشتاد و چهار تا مرداد سال هشتاد و هفت طی کردم.پیش از انتشار این اثرها و برگه ها متون را در وبلاگ خویش به انتشار رساندم تا نظرات و سلایق را ببینم .نظرات و پیشنهادهایی که بسیار تناقض داشته و بنابی ها تمام تاخته و همگان تحسینش کرده بودند .برای مثال یک بنابی ابراز خرسندی و شادی نموده بود که من از شهرستان رفته ام و حرف هایی هم نیز بار ما کرده بود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خاطرات آذربایجان تماس بگیرید.

کتاب دانلود خاطرات آذربایجان