کتاب نفرین زمین که توسط جلال آل احمد نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و سی و سه صفحه می باشد. دوباره که که این پسرک زیبا با نامه ی اعمالش در دست آمد. ننه خیری این خلق خدا مامور می باشد و اصلا تقصیری او نیست و این گونه به طور مثال داشتم به مروج تیکه می انداختم.این صحبت ها به گوش ننه خیری که رسید گفت من که معنی اضافات و پیشرفت را متوجه نمی شوم.تا الانم به گوشمان رسیده بود که مال مرده را ارزیابی می کنند ولی مال زنده را برای چه اینگونه می کننده.من تنها با او گفتم کمی صبر کن تا همسرم بیایید. مروج صحبت وی را قطع نمود و گفت شما یک صحبتهای دیگری هم کردید ننه خانم . باشه حالا زده باشم مگر اتفاقی رخ می دهد و یا قرآن خدا اشتباه می شود . الان هم می زنم . شما یه چیزی بگو آقا معلم شما که از زیر و روی ما با خبرید . و دوان دوان رفت و یک ظرف کوچک کشمش و توت اورد گذاشت روبروی ما و گفت خاک بر سر ماه جان کننده که از ارزش و اهمیت تو با خبر نشد. ای کاش یه دختر خودم داشتم و واسه ی تو عقد می کردم . درد و بلات بخورد بر سر نصرالله . برای خرید کتاب نفرین زمین به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب نفرین زمین