کتاب آشنایی از حریر که توسط مریم جعفری نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و ده صفحه می باشد.پروانه ی مهربانم نمیدانم هنگامی که نامه ای که برات نوشته ام به دستت خواهد رسید در چه وضعیت و حال و احوالی می باشی ولی به طور حتم میدانم و اطمینان دارم که من را به موجب جواب ندادن به نامه هایی که برایم نگاشته بودی خواهی بخشید. برای آنکه قادر به تصور این نمی باشم شخصی که با بردباری تمام و بی اندازه در همه ی این سال ها بدون اینکه جوابی بگیرد و برایم نامه می نوشته شخص سنگ دل و بی گذشتی باشد. در حقیقت می بایست به واقعیتی اعتراف نمایم و خبری به تو دهم که اطمینان دارم از مطالعه کردن آن خرسند و شاد خواهی شد و آن این می باشد که در تمام زمان حق با تو بوده و تو بیشتر از من با وفا و صبور بودی. چونکه با آن که جوابی از سویم نگرفتی اما از نامه نوشتن هایت برایم دست نکشیدی و همیشه به یادم بودی.آره درسته ما به هم قول داده بودیم که واسه ی هم دیگر نامه نوشته و بفرستیم و از حال هم با خبر شویم که من خیلی کوتاهی نمودم و متاسفم هستم.ولی دوست مهربان و بی نظیرم تو سخت در اشتباه هستی من آن طور که در آخرین نامه خود نوشتی کلاسم بالا نرفته و بین تهرانی ها گم نگشته ام.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آشنایی از حریر تماس بگیرید.

دانلود کتاب آشنایی از حریر