کتاب عشق و افسوس که توسط محدثه سمنانی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.نزدیک به چهار ماه از هنگامی که مهر طلاق شناسنامه ی من را سیاه نموده بود می گذشت.چهار ماهی بود که از روز ویران شدن خانه ی پر از مهر و محبتم سپری می شد.اصلا متوجه نشدم که چه کسی موجب بهم خوردن زندگیم شد.اصلا نمی دانم مهدی عشق و محبت من را به چه کسی فروخت.به گذشته و زندگی ویران شده ي خود فکر می نمایم که صدای زنگ تلفن همراهم آرامشم را از بین برد. وقتی تلفن را جواب دادم پزشکمان آقای محسنی پشت خط بود.وقتی باهاش صحبت کردم بهم گفت که با تلفن و منزل همسرتون زنگ زدم ولی جوابگو نبودند به اجبار با شما تماس گرفتم.خبر خوشی ندارم براتون بدن همسرتون گلبولهای قرمز نمی سازند.و متاسفانه امیدی هم نیست و کاری نمیشه برای ایشون انجام داد.بدنم یک دفعه خشک شد.و لرزه افتادم.گوشی تلفن از دستانم به زمین افتاد.یعنی مهدی سرطان خون داشت.پس چرا من از چیزی با خبر نبودم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عشق و افسوس تماس بگیرید.

دانلود کتاب عشق و افسوس