کتاب همه ناز و چهار برادران که توسط مصطفی رحماندوست نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سی و چهار صفحه می باشد.و به دست نشر پایگاه ادبی شفیقی به چاپ رسیده است. کتاب نقش پرداز و رنگی فوق که واسه ی گروه سنی ب و ج نگاشته شده است.در اینجا مادربزرگی وجود دارد که واسه ی نوه خود داستان همه ناز و چهار برادران را تعریف می نماید.در این داستان زیبا همه ناز دخترک کوچک بسیار دلسوز و مهربان بوده که با نامادری و خواهر ناتنی اش زندگی خود را سپری می کرد.آن دو بسیار زیاد به دخترک حسودی می کردند و او را به شدت مورد آزار قرار می دادند .واسه ی مثال نامادری بدجنس از او چیزهای شگفت آور و تعجب بر انگیز درخواست می کرد.به طور مثال در فصل زمستان از او خواسته بود که یک دسته گل سرخ تهیه نماید و یا در شروع فصل بهار از او یک ظرف سیب می خواست. هم اکنون در فصل تابستان از او میوه های فصل پاییز را طلب می کرد و در فصل پاییز از همه ناز خواسته بود که برایش برف پیثدا کند .همه ناز همچنان با کمک های فراوان چهار پیرمرد تمام درخواست های نامادری اش را انجام می دهد . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب همه ناز و چهار برادران تماس بگیرید.

دانلود کتاب همه ناز و چهار برادران