کتاب قبیله عشق که توسط عبدالرسول موسوی نوشته شده است.که دارای صد و نه صفحه می باشد.کتاب قبیله ی عشق خلاصه ای می باشد از بزرگی و قدرت و توانایی ایل قشقایی که با زبان ادبی به تاریخچه و تمدن و آداب و رسم های قبیله ی قشقایی پرداخته می باشد. در اینجا قابل ذکر است که قشقائی یکی از دو قبیله ی با وسعت زیاد و قدیمی ایران زمین بوده و قبیله ی بزرگ دیگر بختیاری می باشد. بسیاری از وسعت و قبیله ی قـشـقایی داخل استان فارس ساکن بوده و قرار دارند. خیلی از آنها همچنان به طور روان و سیار در فصل های گوناگون سال از یـیلاق به قـشلاق جا به جا می شوند. قـشقایی‌ها همانند خیلی دیگر از اقلیتهای نـژادی ترک می باشند. آنها قبیله ای شجاع هستند که در نبرد با آنها شکست دادن و تسلیم نمودنشان بسی عملیست دشوار . یکی از نواحی و منطقه ی بسیار مهم عشایری ایران استان فارس هستند و بزرگترین ایل ایران قبیله ی قشقایی با شش طایفه داخل فارس به کوچ روی ادامه داده اند. ساده زندگی کردن و زندگی پر از سختی و دشواری از شخصیت های زندگی آنها است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قبیله عشق تماس بگیرید.

دانلود کتاب قبیله عشق