کتاب تاوان عشق که توسط فهیمه رحیمی نوشته شده است.که دارای صد و سی و نه صفحه می باشد.عاقبت روز وعده داده شده رسیده است و من از طرف استاد دعوت شده ام تا از کرج راهی شوم و با همسر وی آشنا شده و به اتفاقات سرنوشت وی گوش دهم.منزل استاد در یکی از محله های کهن شمیران قرار گرفته و من بسیار سریع منزل را در بین آن همه خانه شیک و بزرگ و سلطنتی پیدا کردم. برای آنکه استاد ذکر کرده بود منزلش در بین خانه های بسیار شیک و اشرافی آن سمتها وصله ی ناجوری است. اما از نظر من فقط منزل موجود در آن حوالی بود که دارای روح و ریشه دار بود . با وارد شدن به خانه خانم استاد بسیار گرم و دلنشین از من پذیرایی کرد که بسیار سریع با او خومانی و آشنا شدم و حسس کردم که یکی از دوستان قدیمی خود را پس از سالها پیدا کرده ام .هنگامی که لیوان چایی را گذاشت رو به رویم نشست. از همانجا بود که توانستم او را به درستی تماشا کنم. صورتی با رنگ گندمی داشت و چشمانی درشت و سیاه که بیننده را مجذوب خود می نمود . برای خرید کتاب تاوان عشق به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب تاوان عشق