کتاب ترنم مهر در فصل آبی و مه که توسط فریده رهنما نوشته شده است.که دارای دویست و نود صفحه می باشد.و به دست نشر ف‍روغ‌ ق‍ل‍م‌‏‫ به چاپ رسیده است. داستان ترنم مهر در فصل آبی و مه رمانیست درمورد دختر جوانی با اسم عسل که واسه ی یک عروسی غیابی با پسری به اسم هومن رهسپار لندن می شود. داخل مسیر خودش با شخصی جوانی به اسم دهناد آشنا شده همسفر می شود و اتفاقات و چگونه عروسی کردن به اجبار خویش را واسه ی او تعریف می نماید و هنگامی که با داخل شدن به فرودگاه به جای هومن که چهره اش را تنها از روی عکس دیده بود و می شناخت با یک مرد بسیار کوتاه با صورتی آبله رو از دور روبرو شده به سرعت به کمک دهناد از فرودگاه بیرون رفته و به آپارتمان خواهر دهناد می رود. دو سه ماهی این گونه سپری می کند و آرام آرام عسل به دهناد علاقه مند شده و داستان از جایی آغاز می شود که عسل می فهمد...برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ترنم مهر در فصل آبی و مه تماس بگیرید.

دانلود کتاب ترنم مهر در فصل آبی و مه