کتاب سکوت عشق که توسط مریم فولادی نوشته شده است.که دارای سیصد و نود و شش صفحه می باشد.آقای وحیدی آیا تمامی کیف ها را باید بیاورم به طبقه ی پایین.نخیر آقای فرداد کافی می باشد چون خانمها وسایل خود را برده اند.نگین دخترم شماها آیا به وسیله های دیگری نیاز دارید برایتان بیاورم یا نه. نه پدر ار می شود تنها سریع کلیدها را بیارید که خستگی دیگر امانم را بریده است . نگین با گفتن این حرف بر روی پلّه ها نشست و کیف کوله اش که بر دوشش است را از روی شانه برداشت و با کلافگی تمام به دوستش گفت از صبح تا الان صد دفعه با ماهان تماس گرفتم. ولی نمی دانم برای چه گوشیش را جواب نمی دهد. نگران نشو حتما به بر پا کردن نمایشگاهش سرش گرم است.می دانی چه اندازه واسه ی گرفتن این عکس ها سختی کشید. بسیار دلم می خواهد به دیدن نمایشگاهش می رفتم. بچه ها گفته بودن این دفعه غوغا کرده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سکوت عشق تماس بگیرید.

دانلود کتاب سکوت عشق