کتاب داستان های مینی مال که توسط جمعی از نویسندگان نوشته شده است.که دارای پنجاه و شش صفحه می باشد.کتاب بسیار جالب مینی مال به دلیل حجم بسیار کم خود واسه ی مطالعه شدن زیادتر از چند دقیقه از وقت کسی که مطالعه می کند نمی گیرند و اکثرا آنها این قابلیت را داشته اند که هم اکنون داخل یک قاب بنشینند و روبروی چشمان کسانی که آنها را می خوانند وایسند.این چهره ی جدید از ارائه بهانه ای می باشد واسه ی توسعه و معرفی نمودن زیادتر از قالبی داستانی که هر اندازه داخل غرب در دهه های قبل رشد کرد و حتی از ارزش آن کاسته شد.ولی در سال های حال حاضر داخل کشور ما علاقه مندان و دوستداران بخصوص خویش را داشته است.که به پا کردن و نشر اثر های بسیاری با محوریت قصه های مینی مال مدعی بر این اتفاق است. هرچند در خیلی از این کارها و حرکت ها و داستان مینی مال فقط مقدار کمی از کلمات فرض شده می باشند که حتی در عدد به خصوصی مثل دو تا صفر یا هشتاد و هشت جمع و محدود شده اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان های مینی مال تماس بگیرید.

دانلود کتاب داستان های مینی مال