کتاب کفش های غمگین عشق که توسط ر.اعتمادی نوشته شده است.که دارای صد و بیست و نه صفحه می باشد.بر روی نیمکت به رنگ سفید داخل باغ ارم شیراز نشسته و به رود سر سبز پر از چمن باغ خیره مانده بودم . جویبارهای کوچک آب همانند زندگی از روبروی من گذر می کردند. هوای دلپذیر بهار شیراز روان نا آرامم را با لطافت و عطوفت خویش نوازش می داد. دوست داشتم سالها و سالها در این مکان و در روی نیمکت سفید رنگ باغ ارم بنشینم و تمام خودم را داخل دریای زیبای سرشار از چمن باغ گم نمایم.ولی مگه می شد.در اندیشه خویش به پیدا کردن میپردازم.تا چند لحظه ی دیگر دختر خانمی که انتظار است من را در مسیر یک تراژدی پر عمق بگذارد از راه خواهد رسید.چشمان مشکی زیبایش بمن خیره می شوند و می گوید به شهر ما بسیار خوش آمدید.من دستم را بر روی لبهایم می کشم و می گویم ساکت تو را هر که می پرستی خلوت مرا با داستان ماهيهاي طلایی و ناراحت كه واسه من در در نوشته هایت تصوير نموده بودی بر هم نزن. برای خرید کتاب کفش های غمگین عشق به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب کفش های غمگین عشق