کتاب یکی بود یکی نبود که توسط محمد علی جمالزاده نوشته شده است.که دارای چهل و دو صفحه می باشد.او در یک خانواده بسیار مذهبی داخل اصفهان متولد شده است . او پسر سید جمال الدین واعظ اصفهانی بوده است. در سیزده سالگی واسه ی درس خواندن به بیروت سفر می نماید.محمدعلی جمال زاده متولد شده در سال هزار و دویست و هفتاد و چهار می باشد که در زمان هفده آبان هفتاد و شش از دنیا رفت.او یکی از نویسنده های مشهور معاصر ایرانی و از پیشگامان ساده نگاری فارسی بوده اند.او اولین نمونه های جمع شده ی داستان های بسیار کوتاه ایرانی را با عنوان یکی بود و یکی نبود در سال هطاز و سیصد خورشیدی داخل برلین به چاپ رساند. به این دلیل او را شروع گر سبک واقع گرایی در خصوص نثر معاصر فارسی شناخته و نام داده اند.داستان های او انتقاد کننده از حال و احوالات عصر و دوران خود و ساده و طنزآمیز و سرشار از ضرب المثل ها و کلمات عامه پسند است.او در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش داخل ژنو دار فانی را وداع گفت.محمدعلی جمالزاده را با نویسنده هایی همچون صادق هدایت و بزرگ علوی سه پایه گذار مهم و اساسی ادبیات داستانی معاصر فارسی دانسته اند. برای خرید کتاب یکی بود یکی نبود به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب یکی بود یکی نبود