کتاب ستاره های شب تیره که توسط فریدون تنکابنی نوشته شده است.که دارای پنجاه و دو صفحه می باشد.و به دست نشر امیر کبیر به چاپ رسیده است.نویسنده معروف فریدون تنکابنی یکی از طنزپردازان و داستان‌نویسان سرشناس ایرانی می باشد. او در سال هزار و سیصد و شانزده خورشیدی داخل تهران به دنیا آمده است. تنکابنی در نوشته هایش زیادتر به انتقاد کردن اجتماع و سرنوشت بی امید دبیران و کارمندان مشغول بوده است.نمونه های جمع آوری شده در داستان ستاره های شب تیره برگرفته از کتاب انسان و ستاره های شب تیره و موقعیت مناسب و زندگی خوش دلپذیر ما و زندگی قسطی و مرد خیالی و سوسمار و ماشین مبارزه با بی سوادی و سه نوع خوشبختی و غیره ...است.در آغاز تاريک شدن بود. و من به هیچ وجه چشمانم نمی دید و اصلا متوجه نمی شدم. انگاه نور برگشت . و من نور را با دیدگانم دیدم و من آفتاب را خوردم و قورت دادم كه همانند شطي از طلا بر من روان بود. و من آنجا بود که با خوشحالی آشنا شدم. و در پیدا کردن خرسندی دور و اطراف خویش را نگاه کردم. و اندازه که آفتاب بر آن تابیده بود بسیار زيبا بود. برای خرید کتاب ستاره های شب تیره به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب ستاره های شب تیره