کتاب سرگذشت مرد خسیس که توسط میرزا فتحعلى آخوندزاده نوشته شده است.که دارای هجده صفحه می باشد.سرگذشت مرد خسیس از نوشته های تمثیلات می باشد که به دست میرزا جعفر قراچه داغی ترجمه گشته است که در سال هزار و دویست و نود و یک هجری قمری در انتشارات مطبعه طهران چاپ شده است . میرزا فتحعلی آخوندزاده یکی از نمایشنامه‌نویسان و آزادی‌خواهان مشهور آذربایجانی در زمانه ی قاجار می باشد. او را از پیشتازان حرکت های ترقی‌خواهی و ناسیونالیسم ایرانی شناخته اند. تفکرات او بر دانشمندان جنبش مشروطیت ایران اثرهای بسیاری بر نام برده هایی چون میرزا آقاخان کرمانی و میرزا ملکم خان و طالبوف و میرزا آقا تبریزی و دیگران گذاشت. آخوندزاده نخستین تشکیل دهنده ی قالب‌های حال حاضر و نمایش در مشرق زمین می باشد. او هم اکنون یکی از اولین اشخاصی است که در خصوص زن و سختی های زنان ایرانی در نوشته هایش پرداخته است. دلبستگی بر روشنگری و سخریه سنت و پرستش از جلوه‌های نو گرایی از موضوع های مهم و اساسی نمایشنامه‌های او بود. برای خرید کتاب سرگذشت مرد خسیس به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سرگذشت مرد خسیس