کتاب کچل کفتر باز که توسط صمد بهرنگی نوشته شده است.که دارای پانزده صفحه می باشد.و به دست نشر تربت جام به چاپ رسیده است.صمد بهرنگی یکی از داستان نویسان و پژوهش کنندگان و مترجم و دبیر بزرگ ایرانی از خاک و سرزمین با افتخارات زیاد آذربایجان در سال هزار و سیصد و هجده داخل شهر تبریز متولد شده است و فقط بعد از بیست و نه سال زندگی کردن در سال هزار و سیصد و چهل و هفت به صورت بسیار نامشخص داخل رودخانه ارس غرق شد و از دنیا رفت . مشهورترین نوشته ی آقای بهرنگی داستان ماهی سیاه کوچولو می باشد .او هم اکنون نوشته هایی در بازه ی شیوه ی آموزش زبان فارسی داخل شهر آذربایجان و تحقیق و پژوهش هایی درباره ی ادبیات شفاهی آذربایجان شامل است.بچه های عزیزم بی تردید آینده در دستان شما شکوفا خواهد شد و خوب و بدش هم از آن شماست. شما خواسته و نخواسته بزرگ می‌شوید و همپای دوران به جلو می روید. و در پشت سر شما پدرانتان و والدینتان ایستاده اند. جای آنها را خواهید گرفت و تمام چیز را در دستان خود خواهید گرفت و زندگی را با تمامی خوب و بدش صاحب خواهید شد. برای خرید کتاب کچل کفتر باز به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب کچل کفتر باز