کتاب سست عنصر که توسط حامد احمدی نوشته شده است.که دارای بیست و سه صفحه می باشد.اثر فوق درمورد مردی است که سالهاست دلبر خود را از دست داده و در فکر این است که با این تاریکی چگونه روبرو شود و دردهای خویش را التیام بخشد.بيست سال می شود که گذشته است.مي خواهم برای خویش نامه که نه نوشته ای بنگارم.نوشته ای که مخاطب ندارد و پر از غم و درد و پشیمانی است.مطلبی به ذهنم رسید.كه او رود و من بمانم. روز پیش به گوشم رسید که از دنیا رفته است . روز سوم می باشد. نه .امروز قادر نیستم بروم. امروز نمي روم. چهارم بر مزارش می روم که خلوت باشد. باز هم نه فردا هم نمی روم. می گذارم هفتم بگذرد و بعد می روم .شخصی که به او علاقه ی فراوان داشتم .شايد نتوانید هضم و درکش نمایید . حق هم با شماست. چون من هم همینگونه بودم. تا پیش از آنکه عاشق شوم به عشق می خندیدم .همیشه می گفتم که عشق بچه ی ناخلف فکر و ذهن بالق نشده است. ولی همين کافی بود. با اشخاصی كه عشق را درك نكرده اند صحبت نمی کنم.به هیچ وجه اعصاب و حال اینگونه افراد را ندارم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سست عنصر تماس بگیرید.

دانلود کتاب سست عنصر