کتاب یک لحظه روی پل که توسط ر.اعتمادی نوشته شده است.که دارای پنجاه و یک صفحه می باشد.ر. اعتمادی در بهمن هزار و سیصد و دوازده در شهر لار به دنیا آمده استاو یکی از رمان‌نویسان مشهور ایرانی می باشد.زیادتر او را با اسم مستعار ر.اعتمادی اثرها و رمانهایش را منتشر کرده اند.اسم اصلی این نویسنده رجب‌علی اعتمادی می باشد.او زیادترین شهرت و آوازه ی خود را از اثرهای ادبی‌اش در سوژه‌های داستان‌های خود دارد.تورج هر چیزی که نامش باشد اصلا مهم نیست برایم .من بسیار حس پاکی دارم و به اندازه ای به تو علاقه دارم که احساس می نمایم مقدسترین و منزه و شفاف ترین آدم روی زمین هستم.دوست دارم تا آخر عمرم به کسی دروغ نگویم .تورج سیگار خود را دود کرد و گفت پس به طور حتم من ادم خیلی خوشبختی هستم که خدا تورا جلوی من قرار داده است. شاید خدا به دلیل صبر در مقابل ستم هایی که به من شده پاداشی دهد . حرفها و جملات همانند خمیر در دهان من و تورج بالا و پایین می رفت .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یک لحظه روی پل تماس بگیرید.

دانلود کتاب یک لحظه روی پل