کتاب یکصد موضوع پانصد داستان که توسط سید علی اکبر صداقت نوشته شده است.که دارای سیصد و پنجاه و سه صفحه می باشد.کتاب موجود از نامش که آشکار است برگرفته از صد موضوع و پانصد داستان می باشد.داستان یا قصه به نوشته ای گفته شده که حکایتی تخیلی در آن شرح داده شود. داستان برگرفته انواع مختلف و متعدد رمان و داستان های کوتاه می باشد.که موضوعاتی چون اخلاق و احسان و اخلاص و استقامت و اصلاح و آمال و غیره را در خود جای داده است. ابر مطلب ها و متون همچنان در قصه های امروزی به کار رفته است . داستان از نوع ادبی بوده و در بردارنده ی آثاری که از تخیل و ذهن نگارنده آفریده شده است و اتفاقات و اشخاص موجود در آن حقیقت نداشته و ندارد. کتاب تهیه شده از نظر موضوعی برگرفته از صد عدد موضوع جذاب و شگفت آور و امروزی می باشد و به طور کامل شامل پانصد قصه جذاب برای مطالعه کردن است. که به طور تقسیم شده و فهرست گشته در سیصد و پنجاه و سه صفحه جمع شده است. برای خرید کتاب یکصد موضوع پانصد داستان به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب یکصد موضوع پانصد داستان