دانلود کتاب شهر قصه اثر بیژن مفید

کتاب شهـر قصه که توسط بیژن مفید نوشته شده است.که دارای شصت و چهار صفحه می باشد.شهر قصه اسم نمایش‌نامه‌ای بسیار معروف نوشته ی بیژن مفید می باشد .بیژن مفید روز بیست و دو خرداد هزار و سیصد و چهارده در تهران به دنیا آمده است . از کودکی ساز ویولن می زد.شهر قصه داستان آدمهایی می باشد که ساخنه شده ذهن و اندیشه ی یک قصه‌ گو می باشد.آدمهایی که ماسک حیوان بر صورت گذاشته و با جهان پر از دروغ و بدجنسیهای کوچکشان آمیخته شده اند. در یکی از ایام انسان جدیدی به شهر می آید و به شکل آنها درمی‌آید و هویت خود را از دست می‌دهد. شهر قصه در سال هزار و سیصد و چهل و هفت در نخستین جشن هنر شیراز برگزار گشت.شهرقصه در هشت هزار صفحه نوشته شده و هشت ساعت نوار ضبط شده از متون آن موجود است. شهر قصه نخستین بار بیرون از آتلیه تئاتر در دبیرستانی در منطقه ی پنج تهران اجرا گشت.تمرینها و اجراها حدودا یک سال ادامه داشت. اردیبهشت هزار و سیصد و چهل و هفت فرخ غفاری و خجسته کیا و رضا قطبی شهر قصه را به جشن هنر دوم دعوت نمودند . شهر قصه چهار شب در جشن هنر شیراز داخل دانشگاه پهلوی نمایش داده شد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شهـر قصه تماس بگیرید.

 

 

 

دانلود کتاب شهـر قصه