کتاب تاک های عاشق که توسط نوشین شاهرخی نوشته شده است.که دارای نود و شش صفحه می باشد. کتاب رمان تاک های عاشق اثری فوق العاده از خانم نوشین شاهرخی می باشد که جزو اثرهایی است که دوباره به انتشار رسیده و بیرون از کشور است. از این نمونه ای که جستجو شده و مطالب آن زیر و زبر گشته به نظر رسیده که رمانی می باشد در صد و نود و اندکی برگه که به کوشش انتشارات باران منتشر شده است. و بدون داشتن هیچ گونه تقدیم نامه به شخص خاصی و یا پیش گفتاری مطالعه کننده را از همان اول به چالش می کشاند. کاری ارزشمند از نگارنده ای با پشتوانه مسلط بودن به یکی از سخت ترین زبان های اروپایی و سرشار از مخمسه و مهلکه ی رشته های اندیشه ای و دانش ادیان که پیش از این با نمونه های جمع آوری شده از داستان های کوتاه به نام دسته گلی برای مرگ مسیر و راه حضور داشتن خویش را صاف و طراز کرده است . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاک های عاشق تماس بگیرید.

دانلود کتاب تاک های عاشق