کتاب دیگر کسی صدایم نزد که توسط امیر حسن چهل تن نوشته شده است.که دارای هشتاد و شش صفحه می باشد. امیرحسن چهل‌تن در نهم مهر هزار و سیصد و سی و پنج داخل تهران به دنیا آمده است.او در زمینه ی رشته‌ مهندسی برق درس خوانده است و در سن بیست سالگی اولین نمونه اثرهایش با اسم صیغه در سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج را به چاپ رسانده است. نوشته های دیگر او با نام های نمونه داستان دخیل بر پنجره فولاد در سال پنجاه و هفت و اثر روضه‌ی قاسم در شصت و دو خارج شدن از چاپخانه در هزار و سیصد و هشتاد و یک و تالار آئینه و مجموعه داستان دیگر کسی صدایم نزد در سال هزار و سیصد و هفتاد و یک و رمان چیزی به فردا نمانده است و مهر گیاه و تهران شهر بی‌آسمان و عشق و بانوی ناتمام و غیره که نشری به اسم نگاه در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار چاپ شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیگر کسی صدایم نزد تماس بگیرید.

دانلود کتاب دیگر کسی صدایم نزد