کتاب نامه های عاشقانه که توسط عباس معروفی نوشته شده است.که دارای دویست و دوازده صفحه می باشد.نگارنده سرشناس عباس معروفی به دنیا آمده در سال هزار و سیصد و سی و شش از نمایش‌نامه‌نویسان و ناشران و روزنامه‌نگار معروف معاصر ایرانی ساکن آلمان است. او سخت کوشی ادبی خویش را زیر نظر هوشنگ گلشیری شروع نمود و در دهه شصت با انتشار داستان سمفونی مردگان در دوره ی ادبیات ایران به معروفیت فراوانی رسید. معروفی به موجب عقیده و نظر بر ضد حکومت ایران به دفعات مورد بازجویی قرار گرفت .نیازمند منبع و عاقبت به موجب فشارهای زیاد سیاسی از ایران رفت و به آلمان کوچ کرد.عباس معروفی به سال هزار و سیصد و سی و شش خورشیدی در سنگسر مهدی‌شهر الان به دنیا آمده است. او درس خویش رادر زمینه ی هنرهای زیبای تهران در زمینه ی رشته هنرهای دراماتیک بوده و حدود یازده سال دبیر ادبیات داخل دبیرستان‌های تهران درس داده است. اولین نمونه جمع شده از داستان او با اسم رو به روی آفتاب در سال هززار و سیصد و پنجاه و نه در تهران چاپ نمود. هم اکنون رمانهای او در بعضی از مطبوعات به انتشار رسیده است ولی با چاپ سمفونی مردگان بود که اسمش به عنوان نگارنده ثبت گشت. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نامه های عاشقانه تماس بگیرید.

دانلود کتاب نامه های عاشقانه