کتاب پناهم باش که توسط مهرنوش جونه و برخی از نگارنده ها نوشته شده است.رمان در ارتباط با دختری به اسم نیاز می باشد که این خانم دانشجوی رشته ی حقوق می باشد .و با یکی از استادانش بر روی یک پرونده ی قتل شخصی به اسم سامان رشیدی کار می نماید. که خیلی اتفاقی شاهد یک درگیری شده است که سبب به یک قتل شده است.و در حال حاضر نیاز شاهد زنده ی یک قتل بوده که بسیار اتفاقی و یک دفعه یکی از اشخاصی که قتل را انجام داده نیاز رو می بیند و اتفاقات و رویدادها و کش مکش هایی که پس از این اعمال به وجود می آید و سرنوشت و زندگی نیاز را زیر و رو کرده و درگیری ها که میان پلیس و باند تبهکار به وجود آمده رمان را هیجان انگیز تر می کند .و در آخر آنکه این داستان تنها بر پایه ی فکر و اندیشه های نگارنده نوشته شده و هیچ گونه پایه و اساس واقعی و حقوقی نداشته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پناهم باش تماس بگیرید.

دانلود کتاب پناهم باش