کتاب ملانصرالدین که توسط محمد رضایی نوشته شده است.در این اثر قصه های ملانصرالدین را مطالعه می نماییم . ملا نصرالدین شخصی داستانی و بسیار شوخ در فرهنگ‌های همگانی ایرانی و افغانی و ترکیه‌ای و عربی و کردی و قفقازی و هندی و پاکستانی و بوسنی می شاد. که داخل یونان هم افراد زیادی به آن علاقه بسیاری داشته و در بلغارستان هم شناخته‌ گشته است. ملا نصرالدین در ایران و افغانستان زیادتر از هر مکان و کشور دیگری به موجب یک فرد و شخص شوخ طلب مزاح می کند ولی نمادین دارای محبوبیت است. درمورد او قصه های لطیفه‌آمیز بسیاری گفته شده است . با مطالعه اثر خواهید فهمید که او شخصی حقیقی بوده یا افسانه‌ای مشخص نمی باشد. بعضی از منبع های او را حقیقی دانسته و هم راه هم زمان با روزگار تیمور لنگ یا حاجی بکتاش دانسته‌اند. در نزدیک و کنار  آق‌شهر از توابع قونیه داخل ترکیه محلی بوده که با قفلی بزرگ بسته گشته و گفته می شود که قبر ملا نصرالدین در آنجا قرار دارد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ملانصرالدین تماس بگیرید.

دانلود کتاب ملانصرالدین