کتاب قصر یخی به دست فهیمه سلیمانی نوشته شده است. در یکی از خانه های بسیار بزرگ سن پطر زبورگ که همانند قصر بود جشن سی و نهمین سال به دنیا آمدن شاهزاده ای به اسم آماندا گراند استرلینگ که شاهزاده ی حوالی و شهرهای بسیار کوچک و سرد اوختا و ایژما بود که داخل شمال شرقی سن پطر زبورگ واقع شده بود برپا گشت.این شاهزد جوان که نتیجه ی ازدواج کردن پرنسس اولدریت و آکر کلارک دختر یکی یکدانه ی پادشاه شهر اوختا و آرتور گرانده استرلینگ تنها سلطان شهر ایژما بود.پس از گذشت چندین سال بعد از متولد شدن این دختر کوچک حاکمیت کشور روسیه کمونیستی گشت و تزارهای روسیه داخل کوهای بسیار سرد و منجمد شده ی قفقاز جان خویش را از دست دادند.بعد از گذشت سالهای بسیار این دو فرد جوان تنها نام و تخلص و پولهای خویش را نگهداری کردند و در حقیقت دارای مقام خاصی نبودند.نام پرنسس از آن دو نفر به دختر کوچک خود آماندا گرانده استرلینگ به یادگار مانده بود. آماندا در شانزده سالگی بود که در یک سفر چهار روزه به مسکو با یک پسر ایرانی به اسم اسکندر کیانی آشنا گشت .این پسر بسیار جوان و جذاب دل دختر را برده و این گونه شد که مسافرت او یک ماه طول کشید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قصر یخی تماس بگیرید.

دانلود کتاب قصر یخی