کتاب خیمه شب بازی نوشته شده به دست صادق چوبک می باشد.این اثر از سری نمونه های جمع آوری شده از آثار صادق چوبک می باشد که در شش جلد به دست نشر جاویدان چاپ شده در دهه پنجاه است که نگاشته ی صاق چوبک نویسنده مشهور و سرشناس است.این اثر در دهه چهل و پنجاه در اندازه ی جیبی و رقعی به انتشار رسید.صادق چوبک در سال هزار و سیصد و بیست و چهار با نشر مجموعه خیمه شب بازی قادر به دست آورد شهرت خود در بین نویسنده های نوگرای آن زمان پر آوازه شد و بعد از آن با نشر انتری که لوطیش مرده بود به اوج خویش رسیده و یکی از نویسندهای بسیار معروف ایران شد.او با استفاده نمودن ار نثر بسیار ساده و وصف و همچنان انتخاب کردن انسانهای کوچه و بازاری با همان گویش ساده و پیش پاافتاده برای قهرمانان رمانهایش دقت مردم و افراد ادبی را به خویش جلب نماید و علاقه مندان و مطالعه کنندگان بسیار زیادی را به سمت خود کشاند.اسم صادق چوبک هم اکنون همانند ستاره ای در آسمان داستان نگاری ایران زمین در حال تابیدن بود. برای خرید کتاب خیمه شب بازی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب خیمه شب بازی