دانلود کتاب نیرنگستان اثر صادق هدایت

 

کتاب نیرنگستان توسط صادق هدایت نوشته شده می باشد.صادق هدایت اندیشه ها و ایدها و نوشته هایش معروف تر از آن می باشد که مجدد از آنها یاد بشود. مسائل صحبت شده درباره ی این اثر را هم به راحتی و زیبایی بخصوصی خود هدایت داخل مقدمه آن آورده است. خیلی از نکته های این نوشته را هم اکنون در اثرها و رمانهای هدایت به روشنی مشود پیدا نمود. با این حال شاید گفتن چندین نکته احتیاج باشد.اول اسم نیرنگستان می باشد همانگونه که به آن اشاره داشته است. داخل ادبیات پهلوی و پازند نمونه ای می باشد به اسم نیرنگستان که تکه ای از نگاشته های اوستایی با گزارش و شرح پهلوی آن جمع آوری شده است. نیرنگ کلمه ی پهلوی می باشد با مفهوم آیین دینی و راز و نیاز و دعا نمودن. پارسیان به جای این کلمه از حرف گجراتی کیریا استفاده کرده اند. در عربی نیرنج که جمع آن می شود نیرنجیات کلمه ی عربی همین واژه پهلوی است. خیلی از عبادات کوتاه دین مزداپرستی نیرنگ اسم داده شده است. آنگونه که نیرنگ آتش نیرنگ کشتی بستن و نیرنگ دست شو و جز آن است. برای خرید کتاب نیرنگستان به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب نیرنگستان