کتاب لیلای من به دست لیلا رضایی نوشته شده است.لیلا دختری با چهره ی بسیار زیبا از خانواده ای تهی دست است که مادر او به دلیل داشتن بیماری قلبی و به موجب کم توجهی های پدر لیلا و تقبل نکردن هزینه های عمل از دنیا می رود. با آمدن نامادری و سختی ها که نامادری واسه ی لیلا درست می نماید پدر لیلا دخترش را به شمال پیش پدربزرگش می فرستد. لیلا در آن مکان با پسری از یک خانواده ثروتمند و اصیل به اسم یاشار آشنا شده که این پسر ناراحتی روانی و ناتوانی جنسی دارد.لیلا عزیزم بیا اینجا دخترم می خواهم موهایت را شانه کنم. لیلا روبروی در ورودی لحظاتی بر صورت اندوهگین و رنجور مادرش نگاه می کند و لبخندی مصنوعی بر لب می نشاند .او به طرف در می رود و در روبروی در می نشیند و می گوید نمی خواهم زحمتی برای شما شود.مادر لبخندی زده و می گوید برگرد دخترم این قدر برای من لفظ قلم صحبت نکن.پشتش را به مادر کرد و گفت معذرت می خواهم پشتم به شماست. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب لیلای من تماس بگیرید.

دانلود کتاب لیلای من