کتاب نفرین یک جسد نوشته ی دل آرا دشت بهشت می باشد.داستان درباره ی دختری می باشد که به دلیل درآوردن خرج خویش داخل یک خانه شده تا همدم یک زن پیر باشد ولی میفهمد که آن خانه در شرایط طبیعی نیست.اگه قدرت این را داشتم دست می انداختم بر گردن استاد و آنقدر فشار می دادم که خفه شود.ساعت سه بعد از ظهر به خاطر این مردک کچل مانده ام دانشگاه و خیس عرق شده ام.باقی کلاسها از هفته قبل تمام شده بود ولی این آقا خواهان این بود که نانش حلال باشد و به زور روانه ی بهشت شود.ترانه با آرنج به بازوانم کوبید .با بد اخلاقی نگاهش کردم و گفتم دستم را شکاندی چه مرگت است.ترانه دختری نوزده ساله با اندامی لاغر و همسن و سال خودم بود.چهره ای سفید با چشمان سبز و بزرگ و موهای فر خرمایی داشت.بسیار شیک پوش و خوش اندام و خوش آرایش بود.با آنکه قدش از من کمی بلندتر بود وبه طور تقریبی یک متر و هفتاد نیز می رسید باز هم در تمام روزها کفش های پاشنه بلند به پا می کرد و با این عمل قدش را از من بلندتر به نظر می رساند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نفرین یک جسد تماس بگیرید.

دانلود کتاب نفرین یک جسد