کتاب نسل عاشقان نوشته ر.اعتمادی است.رجب‌ علی اعتمادی متولد شده در سال هزار و سیصد و دوازده در لار می باشد او یکی از داستان نویسان معروف ایرانی است. او زیادتر اثرهای خود را با اسم مستعار ر.اعتمادی به انتشار رسانده‌ است. او زیادترین اشتهار ادبی‌ خویش را به سبب سوژه‌های داستان‌های خود به دست آورده است. داستانی بسیار جالب از سرنوشت یک دختر کوچک که در روستا متولد شده با اسم شوکا که شهرآشوبی می شود . دختری که از مزارع کشاورزی و کارکردن داخل خانه هایی داخل روستا از زیر دست نامادری نا مهربان و بد جنسش به تهران فرار می کند.هم اکنون به تمامی آن سالها می اندیشم و فکر مي كنم و برایم نمایان می شود زندگي نسل ما تاريخ اين سرزمین است. و به درستی هر یک عمری طولانی دارای تجربه بوده است. از كودكي همانند بزرگسالان زندگي می نماییم و برای آنکه به بزرگسالي رسيديم مسئوليت زیادتر از قدرت و نیرویمان بر کول كشيديم .ولی اميدوارم كه فرزندان الان از شنيدن داستانهای نسل ما تجربیاتی جدید به دست آورند و ما را باور كنند. برای خرید کتاب نسل عاشقان به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب نسل عاشقان